gps nunspeet

+31 (0)341-256004

+31 (0)341-256098

info@gps-nunspeet.nl

sales@gps-nunspeet.nl

milieu

GPS is een zeer milieubewust bedrijf. Het recyclet het slachtafval voor 100% tot petfood en diervoeders. Een chemische voorzuivering en biologische nazuivering zorgen voor 99% gezuiverd afvalwater.
Een onderzoek van TNO uit 1997 (INO-MEP-R 97/089) wees uit dat GPS behoort tot de meest energiezuinige bedrijven van Nederland en mogelijk zelfs van Europa (energiekosten 0,008/kg levend gewicht). Energiekosten van 2011 zijn 0,01/kg levend gewicht. Rekening houdend met de stijging van de energieprijzen van 1997 tot 2011, blijkt dat dit nogmaals een besparing is in het verbruik van 37% per kg op de energiekosten.
Omdat wij graag energiezuinig willen blijven, testen en meten wij constant ons energie- en waterverbruik.

Zonlichtsysteem

gps-g2energylogoGPS heeft samen met G2 Energy een zonne-energieproject gerealiseerd dat bestaat uit 136 thermische zonnecollectoren met een oppervlakte van 920 m2. Het geheel is aangebracht op het platte dak van de slachterij.
Er wordt per jaar ruim 80.000m3 gas bespaard en er wordt 60.000 liter minder olie verbruikt dan voorheen. En de CO2 uitstoot is gereduceerd met ruim 150.000 kg. Daarmee is GPS de meest duurzame pluimveeslachterij van Europa.

Onze spa

Het water bij GPS is zo schoon (schoner dan regenwater) dat wij het ‘Onze Spa’ noemen.
GPS is jaren geleden met de overheid een pilot project begonnen voor hergebruik van het water. Het water wordt nu onder andere gebruikt voor het wassen van de vrachtwagens en het reinigen van de vloeren in de fabriek.

spa-onzespa

Verenbewerking

Ruim de helft van de veren zijn geschikt voor verwerking bij Ducky Dons. Bij Ducky Dons maken ze van onze veren 7.000 kussens per dag en ook nog een gedeelte is voor bijmenging in de dekbedden.
De rest van deze bijproducten gaan naar Noblesse, waar ze worden verwerkt tot meelproducten en vetten voor de diervoeder en petfoodindustrie.

Infiltratieproject Nunspeet

Op de Veluwe zijn er gebieden waar uitdroging van de bodem een probleem vormt. Echter in andere delen is er juist een teveel aan water. Dit is ook het geval in de woonwijk De Brake in Nunspeet. In perioden met relatief veel neerslag blijft de grondwaterstand lange tijd hoog, waardoor water in de kruipruimten van de huizen blijft staan. In samenwerking met de gemeente Nunspeet helpt waterbedrijf Gelderland enerzijds de bewoners van woonwijk De Brake de wateroverlast tegen te gaan, anderzijds onze pluimveeslachterij, die juist om water verlegen zit.

gps-infiltratie

Voor de situatie in Nunspeet werkt waterbedrijf Gelderland aan een infiltratieproject. Het overtollige grondwater uit de woonwijk De Brake wordt met behulp van pompputten weggepompt. Via een leiding onder de grond wordt het water getransporteerd naar het nabijgelegen bosgebied. Hier zal het water worden opgevangen in infiltratievijvers waar het word geïnfiltreerd in de bodem. Na een verblijftijd in de bodem van minimaal één jaar (zo lang duurt het voordat het water op 100 meter diepte is) wordt het vervolgens opgepompt door GPS waar het als eersteklas preceswater kan worden gebruikt.

Drie pompputten met een diepte van 40 meter zorgen voor de drainage van het water. De drainage is alleen in werking als de grondwaterstand in de woonwijken hoog is. Sinds de aanlag 12 jaar geleden is er al 25 miljoen kuub water geïnfiltreerd. En in dezelfde tijd is er 6 miljoen kuub water opgepompt.